Součásti našeho ekonomického systému Sisyfos

Ekonomika
Komplexní řešení pro ekonomiku včetně majetků a skladů
Mzdy
Mzdy a personalistika
FVS
Kompletní evidence pro fakturaci vodného a stočného
Docházka
Docházka s podporou biometrických terminálů
Doprava
Evidence vozidel a stazek
Výroba
Výroba upravovaná na míru
 

Ekonomika

Modul EKONOMIKA pokrývá kompletní účetní agendu. Účetnictví, VYFA, DOFA, pokladna (včetně EET), banka, saldokonto, sklady, odběratelé, majetek, správa dokumentů.

Mzdy

Modul MZDY kompletně zpracovává veškerou mzdovou agendu včetně komunikace s patřičnými úřady a s bankami. Je propojen s modulem Ekonomika nebo s jiným mzdovým programem, pokud jej klient používá. Modul může být rozšířen o personalistiku, výkaz práce, docházkový systém, plánovač směn.

Fakturace vodného a stočného

Modul Fakturace vodné stočné pokrývá veškerou problematiku správců vodovodů a kanalizací. Od správy odběratelů, odběrných míst a vodoměrů až po účtování včetně předpisů záloh. Modul s úspěchem provozují malí správci i obří firmy se více než sto tisíci odběrateli.

Docházka

Docházkový systém SISYFOS je plně propojem s modulem MZDY. Po uzavření docházky se přenášejí jednotlivé mzdové složky včetně nepřítomností a jiných událostí přímo do výpočtu mezd, kde je možné s nimi dále pracovat. Pokud je však docházka řádně vyplněna, nejsou již další zásahy do mezd zapotřebí. Docházku je možné provozovat v několika režimech: jako automaticky generovaný výkaz práce nebo jako plnohodnotnou docházku spolupracující se čtečkami čipů, karet a biometrických údajů (z otisku prstu). Součástí je plánovač směn.

Doprava

Doprava SISYFOS je modul obsahující evidenci vozidel včetně pravidelných kontrol a servisních nákladů, evidenci výkonů vozidel (stazky) a umožňující fakturaci výkonu vozidel podle údajů nadefinovaných ve stazkách. Při propojení s modulem Ekonomika lze sledovat účetní náklady na provoz vozidel

Výroba

Modul výroba je vytvářen dle konkrétních potřeb a požadavků klienta. Základ obsahuje práci s kusovníky a operacemi, provázanost na úrovni skladových dokladů a výstupy odváděné výroby.

 
 

O nás

ALEF Jeseník s.r.o. je firma, která byla založena v roce 1992, ale zabývá se tvorbou uživatelského ekonomického software již od roku 1990. Podmětem ke vzniku společnosti byla poptávka uživatelů po komplexním systému v oblasti automatizace toku ekonomických informací.

Již od svého vzniku je firma ALEF Jeseník s.r.o. schopna zajistit komplexní dodávky uceleného informačního systému na klíč, včetně následného záručního a pozáručního servisu podle požadavků uživatele. Do roku 2003 to byl systém ALEF, který pracoval pod DOS s využitím databáze Btrieve, od roku 2003 je to nový systém Sisyfos, který pracuje pod Windows s využitím databáze SQL.

Vzhledem k úspěšným realizacím námi dodávaného systému Sisyfos v uplynulém období, cítíme povinnost vyvíjet tento systém kvalitativně a podporovat komplexnost našich služeb.

 
Naše adresa

ALEF JESENÍK, společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

Dukelská 1240/27

79001 Jeseník

Česká Republika

telefony: +420 584 411 373, +420 584 411 970

email: alef@alef.cz