icon_eko

Ekonomika Komplexní řešení pro ekonomiku včetně majetků a skladů

Modul EKONOMIKA pokrývá kompletní účetní agendu: Účetnictví, VYFA, DOFA, pokladna, banka, saldokonto, sklady, odběratelé, majetek, správa dokumentů.

 • univerzální – pro obchodní, příspěvkové i rozpočtové organizace, malé firmy i velké s tisícovým objemem faktur měsíčně
 • obsahuje sestavy pro všechny typy výše jmenovaných organizací
 • výkaznictví pro CSÚIS (včetně PAP, PKP)
 • elektronické odesílání faktur (e-mailem)
 • import/export faktur ve formátu ISDOC
 • export výkazů pro daňový portál
 • import bankovních výpisů ze všech tuzemských bank, automatické párování
 • kopírování opakujících se dokladů
 • možnost vedení agend pro více firem rozlišených databázemi
 • rozlišení přístupových práv a pravomocí pro každého uživatele (např. přístup pouze do pokladny či skladu)
 • inventarizace majetku pomocí QR kódů
 • možnost ukládání prvotních dokladů v databázi
 • rozúčtování mezd automaticky z modulu Mzdy, nebo vytvoření importu rozúčtování mezd z jiných SW na míru
 • kalkulace
 • režie
 • roční plán
 • upomínky i přes SMS
 • penále
 • vzájemné zápočty
 • pravidelné kontroly insolvenčního rejstříku
 • ověřování spolehlivosti plátců DPH
 • manažerský přehled
 • načítání informací o právnických subjektech z rejstříku ARES
 • import kurzu cizích měn z ČNB