icon_dop

Doprava Evidence vozidel a stazek

Modul DOPRAVA je komplexní modul pro evidenci vozidel a jejich nákladů a výkonů. Je přímo propojený s modulem EKONOMIKA

 • evidence vozidel a zařízení
 • výkazy jízd a práce
 • evidence řidičů
 • evidence tankovacích karet a import dat o tankování z elektronických výpisů nákupů PHM
 • evidence pojištění vozidel včetně importů dat z pojišťoven
 • zpracování nákladů na provoz vozidel a zařízení
 • hlídání technických kontrol a pravidelných prohlídek vozidel
 • evidence hlášení o spotřebě PHM jednotlivých vozidel 
 • evidence údržby vozidel
 • fakturace výkonů vozidel a zařízení, generování faktur podle stazek
 • přenos účtování vozidel do modulu EKONOMIKA nebo do jiného účetního programu