icon_mzd

Mzdy Komplexní řešení pro mzdy včetně personalistiky

Modul MZDY kompletně zpracovává veškerou mzdovou agendu včetně komunikace s patřičnými úřady a s bankami. Je propojen s modulem Ekonomika nebo s jiným účetním programem, pokud jej klient používá. Modul může být rozšířen o personalistiku, výkaz práce, docházkový systém, plánovač směn.

 • přehledné, intuitivní zpracování
 • propracovaný systém kalendářů, který řeší široké spektrum pracovních úvazků včetně nepravidelných
 • univerzální – pro obchodní, příspěvkové i rozpočtové organizace,
 • pro velké organizace se stovkami zaměstnanců i pro malé organizace třeba s jedním zaměstnancem
 • aktuální tiskopisy pro elektronické podání na ČSSZ, zdravotní pojišťovny, daňovou správu
 • uživatelsky nastavitelné mzdové složky
 • výkazy ISP, ISPV, P1-04
 • elektronické odesílání výplatních lístků (e-mailem)
 • outsourcing mezd v situaci, kdy náhle chybí mzdová účetní
 • rozlišení přístupových práv a pravomocí pro každého uživatele (např. pro mzdovou účetní a personalistu)
 • import z docházkového systému Sisyfos, případně přenos dat z docházkového systému třetí strany
 • podrobné informace, návody, rozbory a školení při legislativních změnách
 • evidence pro personalistiku – školení, zdravotní prohlídky, ochranné pomůcky, jazykové znalosti…
 • evidence dokumentů k jednotlivým zaměstnancům
 • exekuce – automatizovaný výpočet